Film

Film om de vanligaste drogerna

Här hittar du vår film om de fem vanligaste drogerna bland tonåringar och handfasta tips till föräldrar och andra viktiga vuxna.

Syntolkade versioner av filmen

Har du frågor?

Kontakta din länssamordnare för ANDTS-frågor om du behöver stöd i ditt arbete med Full koll.