Film

Film om de vanligaste drogerna

Här hittar du en film om de fem vanligaste drogerna bland tonåringar och handfasta tips till föräldrar och andra viktiga vuxna. Längre ner på sidan finns syntolkade och textade versioner av filmen och SRT-filer. 

För dig som vill använda filmen i ditt arbete med föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet, finns också ett vägledningsmaterial. Detta är tänkt att hjälpa dig och dina kollegor att planera och genomföra ett möte riktat till föräldrar och andra viktiga vuxna om droger och tonårstid.

Vägledning

Här hittar du bland annat förslag på diskussionsfrågor till föräldrar samt råd och stöd både i förebyggande syfte och för de som misstänker eller har upptäckt ett skadligt bruk av droger hos sitt barn.

Syntolkade versioner av filmen

Har du frågor?

Kontakta din länssamordnare för ANDTS-frågor om du behöver stöd i ditt arbete med Full koll.