För dig som jobbar förebyggande

Material för Full koll

Jobbar du förebyggande med ANDTS-frågor och möter tonårsföräldrar i ditt arbete? Här hittar du allt material under Full koll som du gärna får använda inför till exempel skolavslutningar, skolstart, valborg, jul-nyårshelger och andra riskhelger. Materialet kan också användas på föräldramöten. 

Materialet innehåller bland annat sociala medier-filmer, affischer och event-merch. Kontakta din länssamordnare för ANDTS-frågor om du behöver stöd i ditt arbete med Full koll. 

Tillsammans kan vi ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars relation till alkohol och andra droger.

Manual och ordbild

Genom att använda våra ordbilder, typsnitt, färger, illustrationer och fotografier skapar vi enhetlig kommunikation och igenkänning över tid. Här hittar du information som gör

Event och merch

Affischer, nyckelband, pennor, tygpåsar m.m. Här har vi samlat allt eventmaterial som du enkelt kan ladda ner och använda på olika event och träffar.

Sociala medier

Videor, annonser, inläggstexter. Här har vi samlat allt material som du enkelt kan ladda ner och publicera på sociala medier. Videor Videorna finns i

Film

Film om de vanligaste drogerna.
Här hittar du vår film om de fem vanligaste drogerna bland tonåringar tillsammans med handfasta tips till föräldrar och andra viktiga vuxna.

FAQ

I de allra flesta fall benämner vi alkohol som en drog och ger en större inblick i ämnet. Däremot har vi förståelse för att vår breda målgrupp, tonårsföräldrar och andra viktiga vuxna, inte vanligtvis klassar alkohol som en drog eller pratar om alkohol som att vara det. Därför finns det tillfällen då vi väljer att inte skriva ”alkohol och andra droger” för att förhindra att mottagaren fastnar vid ordval och lämnas undrande eller oförstående, i stället för att ta in och förstå vårt övergripande budskap. Det här sker endast vid tillfällen då vi har mycket kort om tid och utrymme att förmedla vårt budskap, inte annars.

Tänk om har varit ett framgångsrikt koncept som varit omtyckt av många. Det har använts på ett bra sätt och av många olika aktörer sedan 2010. Under dessa 13 år har kommunikationslandskapet förändrats och även tonåringars alkoholvanor, därför fanns en önskan om förnyelse och uppdatering av konceptet för att passa in i dagens landskap.

Inför uppdateringen djupintervjuades vidareförmedlare för att få en förståelse för vad som fungerat bra med konceptet och vad som behövde uppdateras. Det som tydligt framkom var att namnet Tänk om ofta upplevts som något av en bromskloss då det krävt förklaring för att slutmålgruppen skulle förstå innebörden, samt att man önskade uppdatera namnet till någon mer direkt och samtida.

När konceptet skulle uppdateras fann vi under analysfasen att det även fanns en tydlig önskan om att konceptet skulle ha ett mer direkt namn än tidigare, som också var tydligare kopplat till själva ämnet och passade in i en samtida kontext. Namnet Full koll vill vi ska kännas inbjudande för en bred målgrupp, där vi med förståelse för att man inte kan ha 100 procent koll på sin tonåring, vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars relation till alkohol och andra droger.