Alkohol

Mer skadligt för unga

Alkohol är ett gift som skadar hjärnan. Då hjärnan utvecklas ända fram till 25-årsåldern, är ungdomars hjärnor extra känsliga. Alkohol kan också skada kroppen på olika sätt och orsaka sjukdomar.

Många dricker för att bli fulla och fylla påverkar omdömet. Då kan man göra saker man annars inte skulle göra och ångrar.

Bråk, våld, olyckor, oönskat sex, köra full eller åka med någon som är full.

Ungdomar har också svårare att märka när de blir fulla. Därför blir de lätt väldigt fulla snabbt.

Ger sämre självkänsla

Hur man blir när man dricker alkohol är olika och kan skilja sig från gång till gång. Men de flesta blir mer pratiga och många mår bättre och vågar mer. Men, som med alla droger så är alkohol dåligt för ens självkänsla. Särskilt under tonåren. Kommer alkohol in i bilden då, påverkar de hur man ser på sig själv. Att bli full kan öka självförtroendet i stunden, men i längden minska det. Till slut kan man tro att man måste vara full för att våga vissa saker, till exempel.

Det är olagligt

Att köpa ut alkohol till minderåriga är olagligt:

Du är viktig. Ditt nej är viktigt.

Det har inte vi hittat på, forskningen visar att tonåringar blir hjälpta av – och vill höra – att föräldrar säger nej till att tonåringar dricker. Mer fakta om föräldrars viktiga roll hittar du här.

Men att helt plötsligt börja sätta upp regler brukar inte funka. I stället krävs tålamod och att bygga upp en nära relation. Klicka här för mer tips och stöd.

Tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer.

Var kommer alkoholen ifrån?

Över 20 procent av gymnasieeleverna får alkohol från en förälder. Men vanligast bland alla tonåringar är att man får från flickvän/pojkvän, kompisar eller kompisars syskon (1). Vilka finns i din tonårings närhet som är strax över 20 år? Kanske kan du prata med dem?

I framför allt storstäderna blir det allt vanligare att köpa alkohol från ”hinkkonton” på sociala medier. Särskilt bland 16–17-åringarna som säger att det bland annat är det enklaste och snabbaste sättet att få tag på alkohol.

av 16-21 åringarna i storstäderna har köpt alkohol via sociala medier.
0 %

Hitta stöd hos andra föräldrar eller viktiga vuxna

Att bestämma vilka regler som ska gälla är svårt för många. Inte minst om ens tonåring säger att vännerna får göra mycket mer. Man vill ju inte att sin tonåring ska hamna utanför. Prata gärna med andra föräldrar eller viktiga vuxna i er närhet. Tillsammans kan ni bestämma vilka regler som ska gälla och peppa varandra.

Bra länkar för mer stöd och fakta

(1) Källa: CAN:s skolundersökning, 2022
(2) Källa: IQ/Norstat, 2022
(3) Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotika
(4) Källa: CAN:s skolundersökning, 2022
(5) Källa: Hink finns, Systembolagets informationsmaterial, 2022