Tobak och nikotin

Väldigt skadligt

Det finns flera tusen skadliga ämnen i tobaksrök och runt 40 av dom är cancerframkallande. Tobak är så pass farligt att också feströkning och passiv rökning ökar risken för allvarliga sjukdomar i lungorna, hjärtat och kärlen.

Snus innehåller också cancerframkallande ämnen. Att snusa ökar dessutom risken för diabetes typ 2 och skadar munnens slemhinna. Skador på tandköttet är vanligt hos den som snusar.

av gymnasieeleverna har använt vitt snus senaste månaden (1).
0 %

Nikotin finns i många produkter

Nikotin är väldigt beroendeframkallande och finns i alla tobaksprodukter, som cigaretter och snus, men det kan också finnas i tobaksfria produkter som e-cigaretter och vitt snus.

Vitt snus kan ha upp till 4 gånger mer nikotin än vanligt snus.

Vejp är också skadligt

Att röka e-cigaretter kallas ”vejpa”. Men i stället för tobaksrök producerar den ånga som innehåller nikotin och andra giftiga ämnen. E-cigaretter marknadsförs ofta som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men enligt WHO finns det inga bevis på att det stämmer.

Hur många högstadieelever som vejpat senaste månaden

No Data Found

Källa: CAN:s skolundersökning, 2022

Vattenpipa är minst lika farligt som cigaretter

När man röker vattenpipa använder man smaksatt tobak eller rökmassa. Även om den doftar och smakar mildare än vanlig tobak så innehåller röken kolmonoxid, cancerframkallande ämnen och nikotin. Precis som vanlig tobaksrök.

Det är olagligt

Är man under 18 år är det olagligt att köpa alla sorters tobak och nikotinprodukter. Och all rökning är förbjuden på skolgårdar, allmänna lekplatser, uteserveringar, utomhusarenor, vid entréer till allmänna byggnader och i kollektivtrafiken.

”Alla andra gör det”

Idag använder de allra flesta tonåringar inte tobak. Men många kan tro att andra i ens ålder gör det. Då ökar risken för att fler testar för att passa in.

Bra länkar för mer stöd och fakta

Sluta röka linjen
Umo
Youmo
Tobaksfakta
Tonårsparlören
1177.se


(1) Källa: CAN:s skolundersökning, 2022