Ditt viktiga nej

Full koll finns för att hjälpa vuxna att sätta gränser för sin tonåring när det gäller alkohol och andra droger. Med hjälp av fakta och stöd hoppas vi att du ska få självförtroendet att säga nej, och stå fast vid det.

Ibland kan man tro att tonåringar inte vill att man pratar med dem alls. Men forskning visar att hela 9 av 10 tonåringar tycker att det är bra om föräldrar sätter tydliga gränser kring alkohol. Lika många tycker att det är bra om föräldrar hjälper med argument att säga nej till alkohol till sina vänner. Fler bra argument mot alkohol och andra droger hittar du här.

Att du pratar med din tonåring om stort som smått spelar faktiskt lika stor roll. Det handlar om att bygga en nära och trygg relation. Klicka här om du vill få stöd och tips på hur du kan bygga den relationen och sätta tydliga gränser.

Kom ihåg: Du är viktig. Ditt nej är viktigt.

Stöd och tips till vuxna

Du är viktig. Ditt nej är viktigt. Din tonåring behöver inte en till kompis, hen behöver en vuxen att lita på. Det

Varför ditt nej är viktigt

En känslig ålder Inte nog med att droger är skadliga för kroppen, de är också dåliga för ens självkänsla. Särskilt under tonåren.

En positiv förändring

De flesta av dagens tonåringar varken dricker eller tar andra droger! Bland ungdomar i 9:an är det 6 procent som testat narkotika någon gång (1), till exempel. Men många kan tro att andra i ens ålder gör det. Då ökar risken för att fler testar för att passa in. Det här är något som är bra att prata om hemma.

 

Andel tjejer i gymnasiet som röker frekvent eller sporadiskt i procent

Orange stapel representerar statistik från år 2000, lila stapel representerar nutid (1).

No Data Found

(1) Källa: CAN:s nationella skolundersökning, 2022