Varför ditt nej är viktigt

En känslig ålder

Inte nog med att droger är skadliga för kroppen, de är också dåliga för ens självkänsla. Särskilt under tonåren. Kommer droger in i bilden då, påverkar de hur man ser på sig själv. Som att dricka alkohol. Det kan öka ens självförtroende i stunden, men i längden minska det. Till slut kan man tro att man måste vara full för att våga vissa saker, till exempel.

Där en drog finns, brukar också andra droger finnas.

Du är viktig. Ditt nej är viktigt.

Du har faktiskt forskningen på din sida. Där forskningen kommit längst om tonåringars relation till droger handlar om alkohol. Och siffrorna är tydliga:

Forskning visar att...

Källa: IQ/Norstat, 2022

Inga dubbla budskap

Om du varnar om alkohol men ändå köper ut, vad säger det din tonåring? Kanske börjar hen tvivla på vad du säger? Den som övertalat sin förälder blir nog nöjd först, men är innerst inne oftast lite besviken. Att tjata för att se var gränserna går, betyder inte alltid att tonåringen vill att du ska ge efter. Kom ihåg: de flesta tonåringar tycker att det är fel av föräldrar att köpa ut till sina barn (1). Det kan vara skönt att veta om du tycker det är jobbigt att säga nej.

Om ungdomar skulle dricka alkohol, hur skulle de göra för att få tag på alkohol?

De flesta svarade att de skulle fråga:

Källa: CAN, 2022

De flesta varken dricker eller tar andra droger

Många tror att det är vanligt att tonåringar dricker alkohol och använder eller testar andra droger. Men så är det faktiskt inte! Idag låter dom flesta bli. Men tron om att andra i ens ålder gör det kan få ungdomar att testa för att passa in. Det här är något som är bra att prata om hemma.

Andel killar i 9:an som druckit mycket alkohol vid ett tillfälle

Vid millennieskiftet var siffran 33 % (2)

No Data Found

Andel tjejer i 9:an som röker ofta eller ibland

Vid millennieskiftet var siffran 46 % (2)

No Data Found

Om din tonåring tar droger

Vet du att din tonåring använder droger? Visa då att du finns där. Hjälp till och stötta till att söka vård och annan hjälp, kanske finns det en kurator eller annan vuxen att prata med. Det kan vara precis vad din tonåring behöver för att kunna sluta.

(1) Källa: IQ/Norstat, 2022
(2) Källa: CAN:s nationella skolenkät, 2022