Manual och ordbild

Genom att använda våra ordbilder, typsnitt, färger, illustrationer och fotografier skapar vi enhetlig kommunikation och igenkänning över tid. Här hittar du information som gör det lätt att göra rätt.

Manual

Guidning kring våra budskap, hur vi skriver och hur materialet ser ut och används.

Ordbild

Vår ordbild finns i flera färgställningar och fungerar i både små och stora format.

Har du frågor?

Kontakta din länssamordnare för ANDTS-frågor om du behöver stöd i ditt arbete med Full koll.