Varför ditt nej är viktigt

En känslig ålder Inte nog med att droger är skadliga för kroppen, de är också dåliga för ens självkänsla. Särskilt under tonåren. Kommer droger in i bilden då, påverkar de hur man ser på sig själv. Som att dricka alkohol. Det kan öka ens självförtroende i stunden, men i längden minska det. Till slut kan […]

Stöd och tips till vuxna

Du är viktig. Ditt nej är viktigt. Din tonåring behöver inte en till kompis, hen behöver en vuxen att lita på. Det är du som förälder eller annan viktig vuxen som ska tänka på tonåringens bästa och våga ta de jobbiga samtalen. Var en nejsägare! Forskningen visar att tonåringar blir hjälpta av – och vill […]